การจัดงานแต่งงาน,ซุ้มดอกไม้และหัวข้อนี้พูดถึงเตรียมพานขันหมาก พานขันหมากที่ใช้ในขบวนสามารถลดหลั่นได้ตามความต้องการของทางลูกค้า ซึ่ง 4 พานหลักที่จำเป็นต้องใช้ในพิธีนับสินสอดนั้นใช้ พานขันหมากเอก,พานสินสอด,พานแหวนหมั้น,พานธูปเทียนแพ(หรืออาจจะเพิ่มเติมพานทองหมั้น) เท่านั้นคะ ส่วนพานขันหมากโทจะช่วยให้เสริมศิริมงคลในขบวนคะ 

เครดิท : http://we-wedding.in.th/

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง : http://weweddingplanner.blog.com/

รายละเอียดเพิ่มเติม :  https://twitter.com/weweddingplanne

Advertisements